Digitale transformatie: kansen voor Duits-Nederlandse samenwerking!

We zijn omgeven door slimme apparaten. AI is al enige tijd hét thema in de media en bij het koffiezetapparaat op kantoor. Bedrijfsprocessen zijn de afgelopen jaren digitaler geworden of zelfs volledig gedigitaliseerd. Daarmee gepaard gaan vraagstukken rondom cybersecurity, data-veiligheid, privacy en AVG.

Als ondernemer betekent dit: meebewegen, (snel) schakelen, processen herzien, personeel meenemen in vernieuwing. Met andere woorden: omdenken en change management.

Hoe doe je dat efficiënt en succesvol? Wie gingen u voor in een Duits-Nederlandse context? Wat viel hen daarbij op? Aan welke toepassingen heeft u wellicht zelf nog niet gedacht? Kortom: deze themasessie biedt inspiratie, tips en tricks én uiteraard gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

In twee thema-blokken staan volgende onderwerpen centraal:

Digitalisering t.b.v. efficiëntie én duurzaamheid
Doelgerichte implementatie van digitaliseringsoplossingen betekent een investering van tijd en middelen, maar in veel gevallen ook een efficiëntieslag op de (middel)lange termijn. In deze themasessie staan ervaringsverhalen van ondernemers centraal om inspiratie te bieden én tips met u te delen. Duits-Nederlandse best practices komen aan het woord én gaan met elkaar en met u in gesprek over do’s en don’ts.

Digitalisering als interne uitdaging
Efficiëntie en procesverbetering –  dat klinkt ondernemers als muziek in de oren. Maar: wat betekent dit op dit moment voor u, uw personeel, klanten en leveranciers? In veel gevallen kost herstructurering op korte termijn energie en tijd. Gezien de doelstelling terecht! Van belang om ook dit proces efficiënt en “reibungslos” te laten verlopen.
Tijdens een panelgesprek delen ondernemers hun ervaringen met focus op verschillen, overeenkomsten, valkuilen en voordelen op de Duitse markt.

Tijd Programmapunt
xx:xx uur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx:xx uur
xx:xx uur
xx:xx uur
xx:xx uur

Sprekers

Aldo-Lodder

Aldo Lodder
Senior projectmanager exportadvies

Duits-Nederlandse Handelskamer

Screenshot 2024-06-20 at 13.53.25
Kai-Feldmann

Kai Esther Feldmann
Senior Export Consultant

Duits-Nederlandse Handelskamer

Screenshot 2024-06-20 at 13.53.25
Kai-Feldmann

Kai Esther Feldmann
Senior Export Consultant

Duits-Nederlandse Handelskamer

Screenshot 2024-06-20 at 13.53.25
Aldo-Lodder

Aldo Lodder
Senior projectmanager exportadvies

Duits-Nederlandse Handelskamer

Screenshot 2024-06-20 at 13.53.25